top of page

Betingelser

Når du melder deg på kurs med Jannes yoga høstsemester 2024 gjelder følgende betingelser:

 • Prisen for høstsemesteret 2024 er 3.600,-

 • I tillegg til ditt faste kurs kan du, hvis det er ledig plass, droppe inn på andre kurs uten ekstra kostnad

 • Kursavgiften faktureres i 2 rater à 1800,- i august og oktober. Mottar du ingen faktura, sjekk spam og ta kontakt om du ikke finner den.

 • Påmeldingen er bindende, og gjelder for ukene 34 - 51, 2024

 • Det er ingen yoga i perioden 15. - 22. oktober 2024

 • Selv om kursavgiften deles opp er du bindende påmeldt for hele perioden.

 • Manglende innbetaling er ikke å anse som avmelding. 

 • Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

 • Skulle du bli langvarig syk; ta kontakt for en løsning for deg.

 • Ved en eventuell nedstenging eller annen force majeur hendelse vil yogaundervisningen gå digitalt. 

 • Jannes Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Påmeldte vil blir underrettet og få pengene tilbake, eller overføres til andre kurs.

 • Du som deltaker har selv ansvar for å utføre yoga på en slik måte at du ivaretar din egen fysiske og mentale helse. 

 • Jannes Yoga kan bruke mottatte opplysninger til å sende deg relevant informasjon om kurs og aktiviteter. 

Betingelser: Tekst
bottom of page